Miejsca

Szkoła Muzyczna im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. Minęło 45 lat od chwili, kiedy Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17 stycznia 1959 r. Państwowe Ognisko Muzyczne w Koszalinie przekształcono w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

ul. Fałata 32
75-434 Koszalin
Sekretariat Dyrektora tel. 94 347-80-20
www.zpsm.man.koszalin.pl

Zakupy
reklama