Miejsca

Miejskie Centrum Kultury

Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku utworzone zostało Uchwałą nr 92/233/2000 Zarządu Miejskiego w Leżajsku z dnia 25.09.2000 r. w wyniku połączenia dwóch instytucji kultury działających na terenie Miasta Leżajska: Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz nowoutworzonej jednostki: Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta. Swoją działalność rozpoczęło 01 października 2000 r. 01 stycznia 2006 r. przy Miejskim Centrum Kultury utworzono Centrum Informacji Turystycznej.

www.kultura.lezajsk.pl
Zakupy
reklama